Home / Tag Archives: Laboratorija za gasno-masenu hromatografiju

Tag Archives: Laboratorija za gasno-masenu hromatografiju

Laboratorija za gasno-masenu hromatografiju

Laboratorija za gasno-masenu hromatografiju vrši visoko-osetljivu analizu isparljivih molekula u vodenim i gasovitim sistemima. Identifikacija se vrši na osnovu mase u veoma širokom opsegu, a jedinjenja je jonizuju elektronskom jonizacijom. Moguć je visok protok uzoraka. Namena metode, osim analize bioloških uzoraka i biohemisjkih sistema, je za analizu uzoraka iz oblasti ...

Detaljnije »