Nacionalni projekti

Rukovođenje projektima integralnih interdisciplinarnih istraživanja

0-3D nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje/ III 45007 Modifikacije antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa /III 43010

Detaljnije »

Rukovođenje projektima osnovnih naučnih istraživanja

Ispitivanja odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim inženjeringom / OI 173017 Mineralni stres i adaptacije biljaka na marginalnim poljoprivrednim zemljištima / OI 173028 Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda Srbije / OI 173045 Interakcije membrana sa unutarćelijskim i apoplastičnim prostorom: izučavanje bioenergetike i signalizacije ...

Detaljnije »

Rukovođenje projektima tehnološkog razvoja

GEOPOLIMERI – Razvoj tehnologije za konverziju industrijskog otpada u funkcionalne materijale / TR 34026 Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija/ TR37009

Detaljnije »

Projekti na kojima su istraživači centra bili učesnici

Sinteza, procesirenje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne sredine i biomedicine / III 45012 Litijum-jon baterije i gorivne ćelije-istraživanje i razvoj / III 45014 Agrobiodverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena / III 43001 Razvoj, ...

Detaljnije »