Home / Некатегоризовано / Laboratorija za ishranu biljaka

Laboratorija za ishranu biljaka

U laboratoriji za ishranu biljaka sprovode se istraživanja u graničnim oblastima biljne biologije, poljoprivrede i ekologije, od izučavanja molekularnih mehanizama kojima koren biljaka usvaja mineralne elemente i signalnih mehanizama uključenih u odgovor biljke na nedostatak ili višak mineralnih elemenata, do značaja mineralne ishrane u uspostavljanju (agro)ekosistema narušenih antropogenim aktivnostima.

Posebna pažnja posvećena je izučavanju višestruke uloge silicijuma, korisnog mineralnog elementa za biljke, u uslovima narastajućeg stresa spoljašnje sredine i napada patogena, kao posledica globalnih promena klime. Pored fundamentalnog, naša istraživanja imaju i praktični značaj, jer su posvećena razvoju novih održivih (“zelenih”) strategija đubrenja, sa aspekta optimizacije unosa i boljeg iskorišćavanja đubriva, a u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane dobrog kvaliteta i očuvanja okoline. Osim navedenog, naša buduća istraživanja biće usmerena i na poboljšanja vezivanja ugljenika u sistemu zemljište-biljka i smanjenje emisije ugljen-dioksida sa jedne strane, kao i biofortifikacije hrane biljnog porekla mineralnim elementima od značaja za zdravlje ljudi.

Uprkos skromnim finansijskim sredstvima, posvećeni smo maksimalnom doprinosu svetskoj nauci, što postižemo predanim timskim radom, međunarodnom saradnjom i negovanjem kritičke misli, inovativnosti i izvrsnosti, što nije ostalo nezapaženo u međunarodnoj naučnoj javnosti (npr. keynote at the 6th International Conference on Silicon in Agriculture, Stockholm, Sweden, 2014). U proteklom periodu ostvarena je i uspešna saradnja sa poljoprivrednim i industrijskim sektorom u Srbiji, kao što su Podrum Radovanović, Galenika – Fitofarmacija, Agromineral i BiogasEnergy (GL&A Holding GmbH).

Laboratorija je funkcionalno opremljena za kompletne analize plodnosti zemljišta (pristupačnih oblika makro- i mikroelemenata), elementarne analize voda (posebno voda za navodljavanje) i analize mineralnih elemenata u biljnim tkivima i organima. Od kapitalne opreme za analizu mineralnih elemenata, u laboratoriji se nalize: 1) optičko-emisioni spektrofotometar za indukovanom spregnutom plazmom (ICP-OES; Spectro-Genesis EOP II; Spectro Analytical Instruments GmbH, Kleve, Germany) za multielementarnu anlizu (osim ugljenika, azota i vodonika) različitih uzoraka organskog i neorganskog porekla, i 2) analizator ugnjenika, vodonika, azota i sumpora (CHNS; MICRO Cube, Elementar Analysensysteme GmbH, Hanau, Germany) u uzorcima organskog i neorganskog porekla. Pored toga, laboratorija je opremljena uređajima za pripremu uzoraka zemljišta i biljnog materijala (mikrotalasna digestiju uzoraka – Speedwave MWS-3+; Berghof Products + Instruments GmbH, Eningen, Germany), ekstrakcija uzoraka zemljišta i centrifugiranje), kao i uređajem za dobijanje ultra čiste 18 MW cm vode (Simplicity, Millipore, Bedford, MA, USA), zatim jon-selektivnim elektrodama za određivanje amonijačnog katjona i nitratnog anjona u zemljištu i vodama, UV-VIS spektrofotometrom sa protočnom kivetom (Halo XB-10, Dynamica Scientific Ltd., Pagnell, UK) i svom ostalom pratećom laboratorijskom opremom koje omogućavaju napred pomenute analize.

U okviru laboratorije nalaze se i posebne komore za gajenje biljaka u kontrolisanim uslovima sa led lampama sa punim spektralnim sastavom svetlosti (Apollo 8, Cidly Co., Ltd., Shenzhen, China).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

two × two =