Home / Istraživači

Istraživači

Saradnici u naučnim zvanjima

Red. br.

Istraživač

Zvanje/ Uža oblast istraživanja

1.

dr Zorica Branković

naučni savetnik//nauka o materijalima

2.

dr Goran Branković

naučni savetnik/ nauka o materijalima

3.

dr Sonja Veljović Jovanović

naučni savetnike/fiziologija biljaka

4.

dr Ksenija Radotić Hadži-Manić

naučni savetnik /biofizika

5.

dr Maria Vesna Nikolić

naučni savetnik/nauka o materijalima

6.

dr Nevenka Elezović

naučni savetnik /elektrohemija

7.

dr Zorica Marinković

 Stanojević

naučni savetnik /nauka o materijalima

8.

dr Uroš Lačnjevac

naučni savetnik /elektrohemija

9.

dr Aleksandra Mitrović

naučni savetnik /fiziologija biljaka

10.

dr Jelena Dragišić

 Maksimović

naučni savetnik /fiziologija i biohemija biljaka

11.

dr Vesela Radović

naučni savetnik/ekološka bezbednost i održivi razvoj

12.

dr Sreten Mastilović

viši naučni saradnik /mehanika materijala

13.

dr Danijela Đikanović

viši naučni saradnik/fiziologija biljaka

14.

dr Aleksandar Radojković

viši naučni saradnik /nauka o materijalima

15.

dr Stefan Skorić

viši naučni saradnik/ ekologija, ekotoksikologija, ihtiologija, ornitologija

16.

dr Milica Počuča Nešić

naučni saradnik/ nauka o materijalima

17.

dr Jasna Simonović

 Radosavljević

naučni saradnik/ biomaterijali

18.

dr Zorka Vasiljević

naučni saradnik//nauka o materijalima

19.

dr Dušan Nikolić

naučni saradnik/ekologija, hidroekologija

 

Saradnici u istraživačkim zvanjima

Red. br.

Istraživač

Zvanje

1.

Bojana Simović

istraživač saradnik

2.

Jelena Vukašinović

istraživač  saradnik

3.

Jelena Jovanović

istraživač  saradnik

4. 

Aleksandar Malešević

istraživač  saradnik

5.

Stefan Jelić

istraživač saradnik

6.

Olivera Zemljak (Milošević)

istraživač saradnik

7.

Milena Dojčinović

istraživač saradnik

8.

Sanita Ahmetović

istraživač saradnik

9.

Sanja Marković

istraživač saradnik

10.

Aleksandra Jelušić

istraživač saradnik

11.

Nikola Šušić

istraživač saradnik

12.

Mira Stanković

istraživač saradnik

13.

Dragana Bartolić

istraživač saradnik

14.

Dragica Milosavljević

istraživač saradnik

15.

Nevena Pantić

istraživač saradnik

16.

Ana Sedlarević Zorić

istraživač saradnik

17.

Jelena Rakić

istraživač saradnik

 

Saradnici u stručnim zvanjima

Red. br.

Istraživač

Zvanje

1.

Nenad Nikolić

stručni savetnik

2.

Bojana Živanović

viši stručni saradnik